– M 5.0 – DODECANESE ISLANDS, S.GREECE, S.AEGEAN SEA, NEAR S.W.COAST OF TURKEY – 2015-07-24 09:58:32 UTC/EMSC/ -+- M 4.4 – WESTERN TURKEY , /N.E.AEGEAN SEA, N.W.TURKEY/- 2015-07-24 01:26:00 UTC/EMSC/ + – M 4.7 – WESTERN TURKEY – 2015-07-24 02:39:43 UTC/EMSC/ -+- + – M 4.5 – WESTERN TURKEY – 2015-07-24 01:26:00 UTC/EMSC/ – FORECAST – IN LATEST POSTS – last – dtd”9.JULY-W.TURKEY + DODECANESE-CRETE REG.-“- in this blog…+++ M 4.4 – CENTRAL MEDITERRANEAN SEA, S.W.of CRETE REG.+S.GREECE – 2015-07-27 02:23:42 UTC/EMSC/ + M 4.4 – N. AEGEAN GREECE – 2015-07-26 18:40:42 UTC/EMSC/-both Regions were Forecast in my Blog – post dtd-“9.JULY”+UPDATED as a TIME PERIOD:17-27-31.JULY – BELOW in this POST…+ – M 4.1 – WESTERN TURKEY,E. MEDITERRANEAN SEA COAST,/102km S.E.of ANTALIA/ – 2015-07-27 09:55:10 UTC/EMSC/ ++++++ – M 3.8 – N.GREECE ,С.ГЪРЦИЯ, /Greece-Bulgaria border Region-ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ ГРАНИЧЕН РАЙОН, 38км Ю.З.от СМОЛЯН, 181км Ю.И.от СОФИЯ /- 2015-07-28 01:03:49 UTC/EMSC/ –+- M 2.2 – BULGARIA, 31км И.от ПЛОВДИВ – 2015-07-27 16:34:35 UTC-ПРОГНОЗНИ ДАННИ – В ПОСТОВЕ “БЪЛГАРИЯ-16.ЮЛИ”-+- И В ПОСТОВЕ “24.ЮЛИ-ЕГЕЙ-ГЪРЦИЯ+ТУРЦИЯ”-…/този пост/…+ – M 4.9 – CENTRAL TURKEY,/Ц. ТУРЦИЯ , E. MEDITERRANEAN COAST,И. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БРЯГ на ТУРЦИЯ – 2015-07-29 22:00:56 UTC/EMSC/

Posted By on July 24, 2015

– M 5.0 – DODECANESE ISLANDS, S.GREECE, S.AEGEAN SEA, NEAR S.W.COAST OF TURKEY – 2015-07-24 09:58:32 UTC/EMSC/

+ – M 4.4 – WESTERN TURKEY , /N.E.AEGEAN SEA, N.W.TURKEY/- 2015-07-24 01:26:00 UTC/EMSC/ – FORECAST – IN LATEST POSTS – in this blog. – “…9.JULY”

+M 4.7 – N.WESTERN TURKEY,/N.E.AEGEAN SEA, N.W.TURKEY/  – 2015-07-24 02:39:43 UTC/EMSC/

+ – M 4.5 – N.WESTERN TURKEY,/N.E.AEGEAN SEA, N.W.TURKEY/ – 2015-07-24 01:26:00 UTC/EMSC/

+ – M 4.1 – WESTERN TURKEY,E. MEDITERRANEAN SEA COAST,/102km S.E.of ANTALIA/ – 2015-07-27 09:55:10 UTC/EMSC/

+ – – M 4.9 – CENTRAL TURKEY,/Ц. ТУРЦИЯ , E. MEDITERRANEAN COAST,И. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БРЯГ на ТУРЦИЯ – 2015-07-29 22:00:56 UTC/EMSC/

latest seismic-ind./23-24.JULY- 00:00/EET/E.European Time/ – 03:00/UTC/ – of the Region of N.E.AEGEAN SEA-N.W.TURKEY REGION – were of a MODERATE/strong M.- earthquake

WHOLE FORECAST of the REGION of S.AEGEAN SEA, CRETE/DODECANESE REGION-NEAR S.W.COAST OF TURKEY/E.MEDITERRANEAN COAST-  POST dtd-“9.JULY – W.TURKEY+DODECANESE”-QUOTED /HERE BELOW/…

-QUOTE-

Posted By on July 9, 2015

-M 4.4 – WESTERN TURKEY – 2015-07-08 22:14:01 UTC/EMSC/

-M 4.3 – DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG – 2015-07-09 10:41:36 UTC/EMSC/

INITIAL FORECAST of the REG.of -/ S.GREECE+S.AEGEAN SEA/CRETE/DODECANESE REG.+S.W.COAST of TURKEY+E.MEDITERRANEAN COAST+W.TURKEY/+ LAST UPDATE of the REG. – STILL VALID  9-14.JULY- last seismo ind.-7+8+9+13.JULY-of a “LIGHT/MODERATE-strong”-M…

+++FORECAST a.m. – STILL VALID 17-27-31.JULY…/last reminding indications of the Regions a.m. – including N.E.AEGEAN SEA,N.W.TURKEY + S.AEGEAN SEA + S.W.TURKEY/MEDITERRANEN COAST -on 16-17+18-19-20+21+22+23.JULY..M.-“MODERATE/strong”/- INDICATIONS of MODERATE/strong – M. – in the REGION of N.E.AEGEAN SEA – N.W.TURKEY COAST REGION…23-24..JULY.2015 – 23:30 p.m.- 00:00 /EET/03:00/UTC/

+++++++++++++++++++++++++++++++

– M 3.8 – N.GREECE ,С.ГЪРЦИЯ, /Greece-Bulgaria border Region-ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ ГРАНИЧЕН РАЙОН, 38км Ю.З.от СМОЛЯН, 181км Ю.И.от СОФИЯ /- 2015-07-28 01:03:49 UTC/EMSC/ –+-M 2.2 – BULGARIA, 31км И.от ПЛОВДВ – 2015-07-27 16:34:35 UTC-ПРОГНОЗНИ ДАННИ –  В ПОСТОВЕ “БЪЛГАРИЯ-16.ЮЛИ”-+- И В ПОСТОВЕ “24.ЮЛИ-ЕГЕЙ-ГЪРЦИЯ+ТУРЦИЯ”-ТУК ГОРЕ…

Posted By on July 28, 2015 |

– + – M 3.8 – N.GREECE ,С.ГЪРЦИЯ, /Greece-Bulgaria border Region-ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ ГРАНИЧЕН РАЙОН, 38км Ю.З.от СМОЛЯН, 181км Ю.З.от СОФИЯ /- 2015-07-28 01:03:49 UTC/EMSC/

Magnitude ML 3.8
Region NORTHERN GREECE
Date time 2015-07-28 01:03:49.4 UTC
Location 41.30 N ; 24.45 E
Depth 10 km
Distances 181 km SE of Sofia, Bulgaria / pop: 1,152,556 / local time: 04:03:49.4 2015-07-28 38 km SW of Smolyan, Bulgaria 22 km SE of Gyovren, Greece

 

+ +-M 2.3 – SOUTHERN BULGARIA, Ю.БЪЛГАРИЯ, 164 km SE of Sofia,  33км И.от ПЛОВДИВ – 2015-07-27 16:34:35 UTC/EMSC/-на 27.ЮЛИ/вчера/…

+
… ПРОГНОЗНИ ДАННИ –  В ПОСТОВЕ “БЪЛГАРИЯ-16.ЮЛИ”-+- и в  ПОСТОВЕ – “ЕГЕЙ-ГЪРЦИЯ+ТУРЦИЯ”- от дати –” 9.ЮЛИ” + “24.ЮЛИ”…/ТУК ГОРЕ/

-ЦИТАТ-ПОСТ-“16.ЮЛИ-БЪЛГАРИЯ-“-

ЦИТАТИ-ОТ СЪБИРАТЕЛЕН-ПОСТ-“27.ЮНИ-БЪЛГАРИЯ+РУМЪНИЯ” – ПРОГНОЗНИ ДАННИ – В ПРЕДХОДЕН ПОСТ от 2.ЮНИ – НАЧАЛНА ИНД. – 26.МАЙ + НАПОМНЯЩИ ИНДИКАЦИИ1+2+5+6.ЮНИ…- ЦИТАТ- “За БЪЛГАРИЯ – ЦЕНТРАЛНА ЗАПАДНА – ЮГОЗАПАДНА-ЮЖНА-?Пловдивско?или южна граница – СЛАБ-НЕОПАСЕН МАГНИТУД – под 4.5Р.серия от трусове -в периода на 2-17.ЮНИ/индикира вчера-1.ЮНИ-/”—/…/

… ПРОГНОЗА ЗА – БЪЛГАРИЯ + РУМЪНИЯ -/ЦИТИРАНА-ТУК/ – ОСТАВА АКТУАЛНА – 18-22-28-31.ЮЛИ…/НАПОМНЯЩИ ИНДИКАЦИИ – -18+19+20+21+26.ЮЛИ- за “СЛАБ” М.ПОД 4.0-4.5-4.8 -/ за БЪЛГАРИЯ-Ц.З+Ю.З.+ЮЖНА- НЕОПАСНИ/…/

-КРАЙ-НА-ЦИТАТ-ПОСТ-“16.ЮЛИ-БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ”

 

 

 

 

About The Author

Comments

Leave a Reply