– M 6.3 – SOUTHERN ALASKA, N.E. PACIFIC,/N.W.COAST of USA/- 2015-07-29 02:35:56 UTC/EMSC/- FORECAST – POST tdt-“18.JULY”/at the bottom of post/ + “27.JULY-M.6.9 – ALASKA, FOX IS., N. PACIFIC” – whole POST – QUOTED here below… +++

Posted By on July 29, 2015

– M 6.3 – SOUTHERN ALASKA, N.E. PACIFIC,/N.W.COAST of USA/- 2015-07-29 02:35:56 UTC/EMSC/

FORECAST of a STRONG/VERY STRONG M.-in the REGION a.m. – N.E.PACIFIC, – N.W.COAST of USA,…ALASKA-/last REMINDING indications of the Reg.-28.-29.July-night-00:00 EET/- is FORECAST in this BLOG in POST dtd-“…..18.JULY/at the bottom of post/” + “27.JULY-M.6.9-ALASKA,FOX IS.,-“- QUOTED – HERE BELOW:

-QUOTE-OF-LAST-POST-OF-THE -REGION-

– M 6.9 – FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, N. PACIFIC, ALASKA – 2015-07-27 04:49:42 UTC/EMSC/-+–M 6.7 – FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ,N. PACIFIC, ALASKA – 2015-07-27 04:55:48 UTC/EMSC/

Posted By on July 27, 2015 |

-M 6.9 – FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA/АЛЯСКА, N.PACIFIC/С.ТИХ ОКЕАН – 2015-07-27 04:49:42 UTC/EMSC/

-M 6.7 – FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ,N. PACIFIC/С.ТИХ ОКЕАН , ALASKA, АЛЯСКА – 2015-07-27 04:55:48 UTC/EMSC/

 

FORECAST/ПРОГНОЗАТА: –

of a “STRONG/VERY STRONG”M./за земетресение със “СИЛЕН/МНОГО СИЛЕН”-М.

– in the REG. N.E.PACIFIC, N.W.COAST of USA,… ALASKA/в РАЙОНА на С.И. ПАСИФИК, С.З. БРЯГ на С А Щ,…АЛЯСКА – IN POST dtd-“18.JULY”…

/bottom of Post//в пост с дата “18.ЮЛИ…”…and I QUOTE it here below/и цитирам тук :-

– QUOTE of FORECAST /ЦИТАТ-на-ПРОГНОЗА-в/-POST-dtd-“18.JULY”/nar te bottom-of-post//в-края-на-поста/-

 

******************************
Резултат с изображение за мая поповаadmin-Мая Попова
 
НЯМАМ – СПОСОБНОСТИ НА ЯСНОВИДКА, ГАДАТЕЛКА И ЕКСТРАСЕНС + НИКОГА НЕ СЪМ ИМАЛА…!!!!!!!!!
I AM NOT + AND HAVE NEVER BEEN –A “CLAIRVOYANT” + AN “EXTRASENSE/PSYCHIC” + A “FORTTUNE TELER”…
…I ONLY OWN THIS GIFT OF PREDICTING “STRONG/VERY STRONG/GREAT”M.-QUAKES – AROUND OUR BLUE -PLANET EARTH… IN MY PROFESSIONAL LIFE – HAD ONLY BEEN AN INTERNATIONAL  TV – REPORTER + EDITOR – IN the “BULGARIAN NATIONAL TV “/…/
FOR LATEST UPDATES PLS GO BACK TO THE LAST 2-TWO POSTS OF THE REGION YOU ARE INTERESTED IN…
  –
/…/
 +++++++++++++++++++
/…/
INITIAL INDICATIONS/ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ИНДИКАЦИИ + REMINDING INDICATIONS /НАПОМНЯЩИТЕ ИНДИКАЦИИ – of the REG.of N.ATLANTIC/за РАЙОНА на С.АТЛАНТИК + N.E.PACIFIC COAST of NW USA/+СЕВЕРОИЗТ. ТИХООКЕАНСКИ БРЯГ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН С А Щ – N.CALIFORNIA,Oregon,CLOSE, ALASKA – WERE:БЯХА of/от a STRONG/VERY STRONG M./”СИЛЕН/МНОГО СИЛЕН”М.-SO/така че – FORECAST/ПРОГНОЗАТА of the Regions a.m./за гореспоменатите-Райони  – IS STILL VALID/ОСТАВА АКТУАЛНА 18-23-25-27-31.JULY/ЮЛИ/Latest ind.24-25.July/ПОСЛЕДНИ НАП.ИНД.24+25.ЮЛИ/
 – +++++
FORECAST – 100% – STILL VALID – 3-8-11.SEPTEMBER/Reminding indications 4.September
+++++++
FOR LATEST UPDATES PLS GO BACK TO THE LAST 2-TWO POSTS OF THE REGION YOU ARE INTERESTED IN…
 ЗА ПОСЛЕДНИ АКТУАЛИЗАЦИИ – МОЖЕТЕ ДА ПОТЪРСИТЕ В ПОСЛЕДНИТО 10-20 ПОСТА РАЙОНА, КОЙТО ВИ ИНТЕРЕСУВА …
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ПОВТОРЕНИЕ – НА ПОСТ –  16ти ЮЛИ – БЪЛГАРИЯ+РУМЪНИЯ

– M 3.0 – BULGARIA – 2015-07-16 03:33:42 UTC/EMSC/- + – M 3.9 – ROMANIA – 2015-07-15 23:38:31 UTC/EMSC/ – ПРОГНОЗА ЗА – БЪЛГАРИЯ + РУМЪНИЯ -/ЦИТИРАНА-ТУК ДОЛУ/ – ОСТАВА АКТ. – 18-22-28-31.ЮЛИ… – /последни напомн.инд.- 18+19+20+21+26+29.ЮЛИ//прогнозни данни актуализ.+ в края на този пост//- – – – FORECAST of BULGARIA + ROMANIA, CLOSE/indications of a “MODERATE”M.-23+24+29.JULY/ – of ROMANIA,CLOSE,a bordering STATE,- STILL VALID 19-22-28-31.JULY../ – IND.of a “LIGHT/MODERATE”M…19+20+21+26+29.JULY/+M 3.7 – ROMANIA – 2015-07-29 03:25:34 UTC/EMSC/+++FORECAST STILL VALID 29-30-31.JULY+1-5-10.AUGUST/IND.-29.JULY-of a LIGHT/MODERATE M.

Posted By on July 16, 2015 |

– M 3.0/3.1 – BULGARIA, югозападна БЪЛГАРИЯ, БЛАГОЕВГРАДСКО, СИМИТЛИ – 2015-07-16 03:33:42 UTC/EMSC/

– M 3.9 – ROMANIA – 2015-07-15 23:38:31 UTC/EMSC/- Район – РУМЪНИЯ – в близост – продължава да индикира 18+21.ЮЛИ…

АНАЛИЗ:

ТОВА СА ПОРЕДНИТЕ “СЛАБИ – ОСЕЗАЕМИ” ТРУСОВЕ – С М.под-4.5Р.-както съм качила  – ПРОГНОЗИРАНИ +АКТУАЛИЗИРАНИ ,ПОРАДИ НАПОМНЯЩИ ИНДИКАЦИИ преди всички станали земетресения – В ПОСТОВЕ -дати-“2+7+13+27.ЮНИ” – ЗА  РУМЪНИЯ + ““За БЪЛГАРИЯ – ЦЕНТРАЛНА ЗАПАДНА – ЮГОЗАПАДНА-ЮЖНА-?Пловдивско?или южна граница – СЛАБ-НЕОПАСЕН МАГНИТУД – под 4.5Р.серия от трусове ” + СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ СОФИЯ – ЧЕРНОМОРСКИ ШЕЛФ…ПОСЛЕДНИТЕ СЛАБИ ОСЕЗАЕМИ ТРУСОВЕ ЩЕ ПРОСЛЕДИТЕ – ПРЕДХОДНИТЕ ДВА ПОСТА – ОТ “14.ЮЛИ”+ “15ти ЮЛИ”… – 1./ РУМЪНИЯ – М.-4.0 – на 13.ЮЛИ,2015…,И ЧЕРНОМОРСКИЯ СЕВЕРЕН ШЕЛФ – ДО БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ГРАНИЦА – 17км ЮЖНО ОТ КАВАРНА-С МАТНИТУД -4.3Р…- на 14.ЮЛИ-2015…
ПРОГНОЗНИ ДАННИ – СЪБРАНИ + АКТУАЛИЗИРАНИ,/поради напомнящи индикации-ПОСЛЕДНИТЕ-на-11-12-14.ЮЛИ+в първите часове 16-ти.ЮЛИ/ – СА В ПОСЛЕДЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПОСТ ЗА – БЪЛГАРИЯ+РУМЪНИЯ  , КАЧЕНИ ПЪРВОНАЧАЛНО В ПОСТОВЕ – от 2ри + 7ми ЮНИ:-

 

ЦИТАТИ-ОТ СЪБИРАТЕЛЕН-ПОСТ-“27.ЮНИ-БЪЛГАРИЯ+РУМЪНИЯ”

– ПРОГНОЗНИ ДАННИ – В ПРЕДХОДЕН ПОСТ от 2.ЮНИ – НАЧАЛНА ИНД. – 26.МАЙ + НАПОМНЯЩИ ИНДИКАЦИИ1+2+5+6.ЮНИ…- ЦИТАТ- “За БЪЛГАРИЯ – ЦЕНТРАЛНА ЗАПАДНА – ЮГОЗАПАДНА-ЮЖНА-?Пловдивско?или южна граница – СЛАБ-НЕОПАСЕН МАГНИТУД – под 4.5Р.серия от трусове -в периода на 2-17.ЮНИ/индикира вчера-1.ЮНИ-/”—-КРАЙ НА ЦИТАТ-

+ ОТ ПОСТ-“2.ЮНИ”:-

СЕВЕРОИЗТОЧНО от СОФИЯ-вероятно отново РУМЪНИЯ-Вранча ?Черноморски Румънски шелф?-СЛАБ-до УМЕРЕН-НЕОПАСЕН МАГНИТУД…в периода на 27.МАЙ-11.ЮНИ/индикира отново 26.МАЙ+ днес-2.ЮНИ+казах на журналисти от два вестника ,които ми се обадиха на 26.МАЙ…”ШОУ”+”БГДнес”- от Пост-“2.ЮНИ”

ПРОГНОЗНИ ДАННИ – BULGARIA + ROMANIA – ОСТАВАТ АКТУАЛНИ + 18-22+27-30.ЮНИ/JUNE…/ИНД.-27.ЮНИ+2-3-4+11-15.ЮЛИ…/-НЕОПАСНИ…
-КРАЙ-НА-ЦИТАТИ-ОТ СЪБИРАТЕЛЕН-ПОСТ-“27.ЮНИ-БЪЛГАРИЯ+РУМЪНИЯ”

 

+++++++

 

ПРОГНОЗА ЗА – БЪЛГАРИЯ + РУМЪНИЯ -/ЦИТИРАНА-ТУК/ – ОСТАВА АКТУАЛНА – 18-22-28-31.ЮЛИ…/НАПОМНЯЩИ ИНДИКАЦИИ – -18+19+20+21+26+29.ЮЛИ+1.ЮЛИ- за “СЛАБ” М.ПОД 4.0-4.5-4.8 -/ за БЪЛГАРИЯ-Ц.З+Ю.З.+ЮЖНА- НЕОПАСНИ/За РУМЪНИЯ – ВИЖ основно тук – долу/

FORECAST of “BULGARIA/”LIGHT”M.<4.0-<4.5-<4.8″ – NOT DANGEROUS/ + ROMANIA,CLOSE-bordering state – STILL VALID – 19-22-28-31.JULY…+1-5-6-8.JULY…-/LATEST INDICATIONS of a “LIGHT/MODERATE” M…18+19+20+21+26+29.JULY+1.AUG./+++++/latest indications of ROMANIA REGION– on 23+24+29.JULY – of an earthquake – REG.of ROMANIA -of a  “LIGHT/MODERATE”M.>4.5-<5.5– NOT DANGEROUS/

 

 

About The Author

Comments

Leave a Reply