– ПОСЛЕДНИ АКТУАЛНИ ПОСТОВЕ : ПРОГНОЗИ/FORECASTS + СТАНАЛИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ/earthquakes that have taken place in accordance to my forecasts – /seismological data -EMSC/…./ПОВТОРЕНИЕ/ + + + ПОСЛЕДНИ ИНДИКАЦИИ + АКТУАЛИЗАЦИИ/ LATEST UPDATES +++ ++++++ –M 4.8 – CYPRUS REGION, E. MEDITERRANEAN SEA, NEAR COAST OF S.W. TURKEУ, /РАЙОН НА КИПЪР + ИЗТОЧНО СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БРЯГ НА ЮГОЗАПАДНА ТУРЦИЯ – 2015-08-18 21:19:45 UTC/EMSC/ – ПРОГНОЗИТЕ СА ЦИТИРАНИ В ТОЗИ СЪБИРАТЕЛЕН ПОСТ – ПОРАДИ АКТУАЛНОСТ…

Posted By on August 11, 2015

-M 5.9 – HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN – 2015-08-10 10:05:24 UTC/EMSC/

Posted By on August 10, 2015

-M 5.9 – HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN – 2015-08-10 10:05:24 UTC/EMSC/

FORECASTS + … of AFGHANISTAN+IRAN REG. – of a “MODERATE/STROMG”M. earthquake* –  is in POSTS dtd-“30.JULY”+”9.AUGUST”- /bottom of posts/…and i quote it below…FORECAST CORRECT…

-QUOTE-

REG.of IRAN – a state CLOSE,AFGHANISTAN,neighbouring state,/S.W.CHINA/ may hit again 1-8-27-29.Aug…- with a MODERATE/STRONG M../indications-started-June+reminding ind.-1.August…/

-UNQUOTE-

 – FORECAST -of thе REG.of IRAN, AFGHANISTAN, CLOSE-neighbouring country- ?Uzbekistan,Tajikistan? – QUOTED here above  – is 100% – STILL VALID 11-20-29.AUGUST-because of NEW S.INDICATIONS – of a “HIGH-STRONGER”-M…

– M 6.9 – SOLOMON ISLANDS, S.W. PACIFIC – 2015-08-10 04:12 UTC/EMSC/- This “VERY STRONG”M.-earthquake- in S.W.PACIFIC-CLOSE – S.E.of PAPUA NEW GUINEA – WAS – INITIALLY FORECAST in POST dtd “21.JUNE” + UPDATED – in POST dtd -“28.JULY”/TITLE/-… INITIAL FORECAST-STILL VALID 12-13-14-20.AUGUST-of a VERY STRONG-M…

Posted By on August 10, 2015

– M 6.9 – SOLOMON ISLANDS, /S.E.of INDONESIA-PAPUA NEW GUINEA in S.W. PACIFIC/ – 2015-08-10 04:12 UTC/EMSC/-

This “VERY STRONG”M.-earthquake- in S.W.PACIFIC-CLOSE-S.E.of PAPUA NEW GUINEA – WAS – UPDATED – in POST dtd -“28.JULY”/TITLE/- and I QUOTE it here below:

– M 7.0 – PAPUA, INDONESIA ,S.W. PACIFIC – 2015-07-27 21:41:21 UTC/EMSC/- INITIAL FORECAST/ПЪРВОНАЧАЛНАТА прогноза-в POST/Пост-“21.JUNE/ЮНИ” – of INDONESIA/PAPUA NEW GUINEA, CLOSE in S.W. PACIFIC – of a “STRONG/VERY STRONG=СИЛЕН/МНОГО СИЛЕН”M.earthquakes-земетресения /such quakes are of Magnitude – >6.5->7.0-такива земетресения – са с Магнитуд над 6.5-7.0..,което припомням в дъното на пост-с дата-“18.ЮЛИ”/…reminded by me at the bottom of post dtd-“18.JULY/- is EXACT/са ТОЧНИ …You can read it in..- /Post-dtd-“21.JUNE”/+UPDATES – of a TIME PERIOD-/18-23+27-31.JULY…because of reminding ind.-of a “STRONG/VERY STRONG”M./ – POST dtd-:- “10.JULY”+”18.JULY”-+- FORECAST STILL VALID 28-29-30-31.JULY…+ 4-8-11.AUGUST..REGION of S.W.PACIFIC – STILL IND.-of a “STRONG/VERY STRONG”M.-28.July-p.m…+4+8.August…-+-/ превод:-ПРОГНОЗАТА ОСТАВА АКТУАЛНА – 28-29-30.ЮЛИ…+ 4-5-11.АВГУСТ…РАЙОНА на ЮГОЗАП.-ПАСИФИК – ПРОДЪЛЖАВА ДА ИНДИКИРА – за “СИЛЕН/МНОГО СИЛЕН” М.- 28.Юли…+ 4+8.Август/

Posted By on July 28, 2015

NEW/НОВА SEISMIC/СЕИЗМИЧНА INDICATIONS+TENSION/ИНДИКАЦИЯ+НАПРЕЖЕНИЕ – starting – 8.AUGUST-a.m./стартирала – на 8.АВГУСТ-сутринта/- several tremors/серия от трусове – of a “MODERATE”М./от “УМЕРЕН”М. + one or two could be of a “STRONG”M./като 1-един , може да е със “СИЛЕН”М… – most probably the REGION/най-вероятен РАЙОН: – NEAR the IONIAN COAST of W.GREECE/в близост на ЙОНИЙСКИ Бряг на ЗАП.ГЪРЦИЯ, CLOSE,/в близост-/other areas in the Region mentioned below in forecasts+updates – NOT excluded/+ ДРУГ РАЙОН В БЛИЗОСТ ОПИСАН В ПЪРВОНАЧАЛНАТА ПРОГНОЗА+АКТУАЛИЗАЦИИТЕ – ЦИТИРАНИ – долу в събират.-пост-“30.ЮЛИ”/ – in the TIME PERIOD/в ПЕРИОДА на:- of 9-10-18-28-31.AUGUST/9-10-18-28.АВГУСТ…/последна актуализация– 8.АВГУСТ-утрин/+ + + -M 4.5 – W.GREECE, 248 km NW of Athens, 66 km SE of Ioánnina, 26 km NE of Kompóti, Greece, / pop: 2,150 / local time: 20:22:20.8 2015-08-08 – 2015-08-08 17:22:20 UTC/EMSC/+++ M 4.6 – S.W. GREECE,/171 km W of Athens, / local time: 00:39:22.8 2015-08-10/, 9 km SE of Pátra, 6 km E of Ovriá / – 2015-08-09 21:39:22 UTC /EMSC/ + M 4.2 – CENTRAL MEDITERRANEAN SEA, /W.of CRETE, S.of S.GREECE/ – 2015-08-09 22:30:58 UTC/EMSC/ …++++++ +++++++++++++++NEW LIGHT/MODERATE – seismic tension/indications/- one could be of a “STRONG”M.- indications11.Август+14.August-  of the REG.of N.AEGEAN SEA, CLOSE, – the REG. between S.BULGARIA BORDER REG.+ N.AEGEAN SEA – N.W.TURKEY…TIME PERIOD – 11-18-31.AUGUST…++++++++++++++- -M 4.8 – CYPRUS REGION, E. MEDITERRANEAN SEA – 2015-08-18 21:19:45 UTC/EMSC/ – FORECASTS – IN POSTS dtd -“9.JULY”+”24.JULY”+”30.JULY”+”9.AUGUST” – LAST REMINDED – IN POST dtd – “11.AUGUST”- ALL QUOTED – below in this Post….

 

 

Posted By on August 9, 2015

–  M 4.6 – S.W. GREECE,/171 km W of Athens, / local time: 00:39:22.8 2015-08-10/, 9 km SE of Pátra, 6 km E of Ovriá / – 2015-08-09 21:39:22 UTC/EMSC/

-M 4.5 – W.GREECE, 248 km NW of Athens, 66 km SE of Ioánnina, 26 km NE of Kompóti, Greece, / pop: 2,150 / local time: 20:22:20.8 2015-08-08  – 2015-08-08 17:22:20 UTC/EMSC/

– M 4.2 – CENTRAL MEDITERRANEAN SEA, /W.of CRETE, S.of S.GREECE/ – 2015-08-09 22:30:58 UTC/EMSC/

FORECASTS -/”…9.JULY” – LAST REMINDED+UPDATED/because of last reminding indications/- in POST dtd”30.JULY”…- FORECASTS+UPDATES-QUOTED in POST – “30.JULY”-QUOTED below:

– M 5.0 – CENTRAL TURKEY,/Ц. ТУРЦИЯ , E. MEDITERRANEAN COAST,И. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БРЯГ на ТУРЦИЯ, N. of CYPRUS REGION., – 2015-07-29 22:00:56 UTC/EMSC/-+-M 4.7 – CYPRUS REGION, E.MEDITERRANEAN SEA – 2015-07-30 15:04:10 UTC/EMSC/

Posted By on July 30, 2015

– M 5.0 – CENTRAL TURKEY,/Ц. ТУРЦИЯ , E. MEDITERRANEAN COAST,И. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БРЯГ на ТУРЦИЯ, N.of CYPRUS REGION…/ – 2015-07-29 22:00:56 UTC/EMSC/

-M 4.7 – CYPRUS REGION, E. MEDITERRANEAN SEA  – 2015-07-30 15:04:10 UTC/EMSC/

-FORECAST of the REGION a.m. – is PUBLISHED in POST dtd-“24.JULY….” +++++ -INITIAL FORECAST of the REGION as a whole – POST dtd – “9.JULY”/quoted also in post-dtd”24.July”/

FORECAST of the REG.- as a whole – is STILL VALID – in the NEXT – 3.MONTHS –August, September…  THIS IS A MIDDLE TERM FORECAST…

 

– M 5.0 – DODECANESE ISLANDS, S.GREECE, S.AEGEAN SEA, NEAR S.W.COAST OF TURKEY – 2015-07-24 09:58:32 UTC/EMSC/ -+- M 4.4 – WESTERN TURKEY , /N.E.AEGEAN SEA, N.W.TURKEY/- 2015-07-24 01:26:00 UTC/EMSC/ + – M 4.7 – WESTERN TURKEY – 2015-07-24 02:39:43 UTC/EMSC/ -+- + – M 4.5 – WESTERN TURKEY – 2015-07-24 01:26:00 UTC/EMSC/ – FORECAST – IN LATEST POSTS – last – dtd”9.JULY-W.TURKEY + DODECANESE-CRETE REG.-“- in this blog…+++ M 4.4 – CENTRAL MEDITERRANEAN SEA, S.W.of CRETE REG.+S.GREECE – 2015-07-27 02:23:42 UTC/EMSC/ + M 4.4 – N. AEGEAN GREECE – 2015-07-26 18:40:42 UTC/EMSC/-both Regions were Forecast in my Blog – post dtd-“9.JULY”+UPDATED as a TIME PERIOD:17-27-31.JULY – BELOW in this POST…+ – M 4.1 – WESTERN TURKEY,E. MEDITERRANEAN SEA COAST,/102km S.E.of ANTALIA/ – 2015-07-27 09:55:10 UTC/EMSC/ ++++++ – M 3.8 – N.GREECE ,С.ГЪРЦИЯ, /Greece-Bulgaria border Region-ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ ГРАНИЧЕН РАЙОН, 38км Ю.З.от СМОЛЯН, 181км Ю.И.от СОФИЯ /- 2015-07-28 01:03:49 UTC/EMSC/ –+- M 2.2 – BULGARIA, 31км И.от ПЛОВДИВ – 2015-07-27 16:34:35 UTC-ПРОГНОЗНИ ДАННИ – В ПОСТОВЕ “БЪЛГАРИЯ-16.ЮЛИ”-+- И В ПОСТОВЕ “24.ЮЛИ-ЕГЕЙ-ГЪРЦИЯ+ТУРЦИЯ”-…/този пост/…+ – M 4.9 – CENTRAL TURKEY,/Ц. ТУРЦИЯ , E. MEDITERRANEAN COAST,И. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БРЯГ на ТУРЦИЯ – 2015-07-29 22:00:56 UTC/EMSC/

Posted By on July 24, 2015 |

– M 5.0 – DODECANESE ISLANDS, S.GREECE, S.AEGEAN SEA, NEAR S.W.COAST OF TURKEY – 2015-07-24 09:58:32 UTC/EMSC/

+ – M 4.4 – WESTERN TURKEY , /N.E.AEGEAN SEA, N.W.TURKEY/- 2015-07-24 01:26:00 UTC/EMSC/ – FORECAST – IN LATEST POSTS – in this blog. – “…9.JULY”

+M 4.7 – N.WESTERN TURKEY,/N.E.AEGEAN SEA, N.W.TURKEY/  – 2015-07-24 02:39:43 UTC/EMSC/

+ – M 4.5 – N.WESTERN TURKEY,/N.E.AEGEAN SEA, N.W.TURKEY/ – 2015-07-24 01:26:00 UTC/EMSC/

+ – M 4.1 – WESTERN TURKEY,E. MEDITERRANEAN SEA COAST,/102km S.E.of ANTALIA/ – 2015-07-27 09:55:10 UTC/EMSC/

+ – – M 4.9 – CENTRAL TURKEY,/Ц. ТУРЦИЯ , E. MEDITERRANEAN COAST,И. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БРЯГ на ТУРЦИЯ – 2015-07-29 22:00:56 UTC/EMSC/

latest seismic-ind./23-24.JULY- 00:00/EET/E.European Time/ – 03:00/UTC/ – of the Region of N.E.AEGEAN SEA-N.W.TURKEY REGION – were of a MODERATE/strong M.- earthquake-++++++ +++++++++++++++NEW LIGHT/MODERATE – seismic tension/indications/ –  of the REG.of N.AEGEAN SEA, CLOSE, – the REG. between S.BULGARIA BORDER REG.+ N.AEGEAN SEA – N.W.TURKEY…TIME PERIOD – 11-18-31.AUGUST…

WHOLE FORECAST of the REGION of S. GREECE,.S.AEGEAN SEA, CRETE/DODECANESE REGION-NEAR S.W.COAST OF TURKEY/E.MEDITERRANEAN COAST-  POST dtd-“9.JULY -W.TURKEY+DODECANESE”-QUOTED /HERE BELOW/…

-QUOTE-

Posted By on July 9, 2015

-M 4.4 – WESTERN TURKEY – 2015-07-08 22:14:01 UTC/EMSC/

-M 4.3 – DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG – 2015-07-09 10:41:36 UTC/EMSC/

INITIAL FORECAST of the REG.of -/ S. GREECE+S. AEGEAN SEA/CRETE/DODECANESE REG.+S.W.COAST of TURKEY+E.MEDITERRANEAN COAST+W.TURKEY/+ LAST UPDATE of the REG. – STILL VALID  9-14.JULY- last seismo ind.-7+8+9+13.JULY-of a “LIGHT/MODERATE-strong”-M…

+++FORECAST a.m. – STILL VALID 17-27-31.JULY…/last reminding indications of the Regions a.m. – including N.E.AEGEAN SEA, N.W. TURKEY + S. AEGEAN SEA + S.W.TURKEY/MEDITERRANEN COAST -on 16-17+18-19-20+21+22+23.JULY..M.-“MODERATE/strong”/- INDICATIONS of MODERATE/strong – M. – in the REGION of N.E.AEGEAN SEA – N.W.TURKEY COAST REGION…23-24..JULY.2015 – 23:30 p.m.- 00:00 /EET/03:00/UTC/

-UNQUOTE-

+++++++++++++++++++++++++++++++

FORECAST of the REG.- as a whole – is STILL VALID – in the NEXT – 3.MONTHS –August, September…  THIS IS A MIDDLE TERM FORECAST…

– M 4.8 – CYPRUS REGION, E. MEDITERRANEAN SEA – 2015-08-18 21:19:45 UTC/EMSC/ – FORECASTS – IN POSTS dtd -“9.JULY”+”24.JULY”+”30.JULY”+”9.AUGUST” – LAST REMINDED – IN POST dtd – “11.AUGUST”- ALL QUOTED  in this Post…

Last indications – 24.August of the Region a.m. –

++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++

-M 5.4 – EASTERN IRAN – 2015-07-31 10:06:31 UTC

REG.of IRAN – a state CLOSE,AFGHANISTAN,neighbouring state,/S.W.CHINA/ may hit again 1-8-27-29.Aug…- with a MODERATE/STRONG M../indications-started-June+reminding ind.-1.August…/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FORECAST REMINDER – ADRIATIC SEA REG…COUNTRY CLOSE – ALBANIA, CLOSE, BOSNIA AND HERZEGOVINA

…, MONTE NEGRO,S.,C.ITALY/N.Italy-not excluded …M.”LIGHT/MODERATE”-TIME PERIOD:-JULY+1-16.AUGUST +++++++++++STILL VALID 20-28-31.AUGUST…/last ind.20-21.August + 25.AUGUST – REGION INDICATING  very persistently – on 25.AUGUST-p.m./

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CASPIAN SEA REGION/E.BLACK SEA COAST  – AZERBAIJAN, CLOSE, CAUCASUS REG., S. RUSSIA ,N.EAST TURKEY, N.IRAN – M.”LIGHT/MODERATE”<5.8 – TIME PERIOD 3-16+23-31.AUGUST

 

-UNQUOTE-POST-“30.JULY”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

– ПОВТОРЕНИЕ НА ПОСТ ОТ – 30.ЮЛИ -“БЪЛГАРИЯ+РУМЪНИЯ” – КОЙТО ОСТАВА АКТУАЛЕН – за периода:- 4-14-18.АВГУСТ – ПОРАДИ НОВИ ИНДИКАЦИИ НА 2+4+8.Август/+ FORECAST REMINDER – OF POST dtd “30.july.BULGARIA+ROMANIA +++-НОВО “СЛАБО” – СЕИЗМИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ – 8-31.АВГУСТ…1-15-30.СЕПТ…/в края на Поста/-

Posted By on August 4, 2015 |

– M 3.0 – S. BULGARIA – 2015-07-30 09:32:25 UTC/EMSC/ – ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРОГНОЗНИ ДАННИ за ПЛОВДИВ – М.СЛАБ – НЕОПАСЕН – под 4.0-4.5 – са в ПОСТОВЕ – “2.ЮНИ” +++ ПОВТОРЕНИ/АКТУАЛИЗИРАНИ:- в ПОСТОВЕ:-“27.ЮНИ” +16.ЮЛИ + ПОВТОРЕН във втората част на 29.ЮЛИ.+ АКТУАЛИЗИРАНО – вчера, 29-31.ЮЛИ…+++ПРОГНОЗНИ ДАННИ – за РУМЪНИЯ + БЪЛГАРИЯ – ТУК ГОРЕ – поради напомнящи инд.на 1+2.АВГУСТ + 4.АВГУСТ/НОВИ ОСЕЗАЕМИ ИНТ./ – ОСТАВАТ АКТУАЛНИ –  1-5-6-8.АВГУСТ………*НОВИЯТ-РАЙОН-НА-ИНДИКАЦИИ-ЗА- ЗАПАДНА-ЦЕНТПАЛНА ЗАПАДНА +ЮЖНА БЪЛГАРИЯ/ИЛИ-В-НЕПОСРЕДСТВЕНА-ПОГРАНИЧИЧНА-БЛИЗОСТ/-АКО-ПРАВИЛНО-СЪМ-АНАЛИЗИРАЛА-Е-РАЙОН-В-БЛИЗОСТ-НА-ЮЖНА-ГРАНИЦА,БЕЗ-ДА ИЗКЛЮЧВАМ ДРУГ ПОГРОНИЧЕН РАЙОН-КАТО-МАГНИТУДА-МОЖЕ-ДА-Е-СЕРИЯ-ОТ-СЛАБИ-ОСЕЗАЕМИ-ТРУСОВЕ-ОКОЛО-МАГНИТУД-3.5-4.0 ИЛИ ЕДИН-ТРУС със СЛАБ/умерен Вагнитуд – в периода на 8-15-22-25-31.Август…1-18-30Септ…. …

Posted By on July 30, 2015 |

-M 3.0 – S.BULGARIA, 133 km SE of Sofia, 1 km E of Plovdiv  – 2015-07-30 09:32:25 UTC/EMSC/

Magnitude ML 3.0
Region BULGARIA
Date time 2015-07-30 09:32:25.7 UTC
Location 42.15 N ; 24.76 E
Depth 15 km
Distances 133 km SE of Sofia, Bulgaria / pop: 1,152,556 / local time: 12:32:25.7 2015-07-30
1 km E of Plovdiv, Bulgaria / pop: 340,494 / local time: 12:32:25.7 2015-07-30
Global view

Source parameters reviewed by a seismologist

More information at:NOTSSI, Bulgarian Academy of Sciences Sofia, Bulgaria

+++

ПРОГНОЗИ + АКТУАЛИЗАЦИИ

-ЦИТАТИ-ОТ СЪБИРАТЕЛЕН-ПОСТ-“27.ЮНИ”+16.ЮЛИ+29.ЮЛИ-БЪЛГАРИЯ+РУМЪНИЯ”

– ПРОГНОЗНИ ДАННИ – В ПРЕДХОДЕН ПОСТ от 2.ЮНИ – НАЧАЛНА ИНД. – 26.МАЙ + НАПОМНЯЩИ ИНДИКАЦИИ1+2+5+6.ЮНИ…- ЦИТАТ- “За БЪЛГАРИЯ – ЦЕНТРАЛНА ЗАПАДНА – ЮГОЗАПАДНА-ЮЖНА-?Пловдивско?или южна граница – СЛАБ-НЕОПАСЕН МАГНИТУД – под 4.5Р.серия от трусове -в периода на 2-17.ЮНИ/индикира вчера-1.ЮНИ-/”—-КРАЙ НА ЦИТАТ-

+ ОТ ПОСТ-“2.ЮНИ”:-

СЕВЕРОИЗТОЧНО от СОФИЯ-вероятно отново РУМЪНИЯ-Вранча ?Черноморски Румънски шелф?-СЛАБ-до УМЕРЕН-НЕОПАСЕН МАГНИТУД…в периода на 27.МАЙ-11.ЮНИ/индикира отново 26.МАЙ+ днес-2.ЮНИ+казах на журналисти от два вестника ,които ми се обадиха на 26.МАЙ…”ШОУ”+”БГДнес”- от Пост-“2.ЮНИ”

ПРОГНОЗНИ ДАННИ – BULGARIA + ROMANIA – ОСТАВАТ АКТУАЛНИ + 18-22+27-30.ЮНИ/JUNE…/ИНД.-27.ЮНИ+2-3-4+11-15.ЮЛИ…/-НЕОПАСНИ…
-КРАЙ-НА-ЦИТАТИ-ОТ СЪБИРАТЕЛЕН-ПОСТ-“27.ЮНИ-БЪЛГАРИЯ+РУМЪНИЯ”

 

+++++++

 

ПРОГНОЗА ЗА – БЪЛГАРИЯ + РУМЪНИЯ -/ЦИТИРАНА-ТУК/ – ОСТАВА АКТУАЛНА – 18-22-28-31.ЮЛИ…/НАПОМНЯЩИ ИНДИКАЦИИ – -18+19+20+21+26+29.ЮЛИ- за “СЛАБ” М.ПОД 4.0-4.5-4.8 -/ за БЪЛГАРИЯ-Ц.З+Ю.З.+ЮЖНА- НЕОПАСНИ/За РУМЪНИЯ – ВИЖ основно тук – долу/

FORECAST of “BULGARIA/”LIGHT”M.<4.0-<4.5-<4.8″ – NOT DANGEROUS/ + ROMANIA,CLOSE-bordering state – STILL VALID – 19-22-28-31.JULY…-/LATEST INDICATIONS of a “LIGHT/MODERATE” M…18+19+20+21+26+29.JULY/+++++/latest indications of ROMANIA REGION– on 23+24+29.JULY – of an earthquake -REG.of ROMANIA -of a  “LIGHT/MODERATE”M.>4.5-<5.5– NOT DANGEROUS/

– КРАЙ-НА–ЦИТАТИ-ОТ СЪБИРАТЕЛЕН-ПОСТ-“27.ЮНИ”+16.ЮЛИ+29.ЮЛИ-БЪЛГАРИЯ+РУМЪНИЯ”-

+++

ПРОГНОЗНИ ДАННИ – за РУМЪНИЯ + БЪЛГАРИЯ – ТУК ГОРЕ – поради напомнящи инд.на 1+2.АВГУСТ+4.АВГУСТ+20+21.АВГУСТ/НОВИ-ОСЕЗАЕМИ-ИНТ./-ОСТАВАТ АКТУАЛНИ-в-периода-на:1-5-6-8+18+22-25-31.АВГУСТ

+++

BULGARIA+BORDER REGION-W.,S.W.of SOFIA

+++ НОВО СЕИЗМИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗРАЗИ В СЕРИЯ ОТ 2-3 ТРУСА със “СЛАБ”М.- 4.5-4.9 – за райна най-общо Ю.З.-Ц.З. БЪЛГАРИЯ – или в НЕПОСР.ПОГРАНИЧНА БЛИЗОСТ – в ПЕРИОДА НА – 8-14-30.АВГУСТ-1-17-30.СЕПТЕМВРИ…- най-общо западно-югозападно от София-неопасни-НЕ допускам/според анализа на инд.ми/-тpусовете да надвишат-M.4.5+4.9-5.0″/индикации – на -8ми+14+21.АВГУСТ…/

+++++++++++++++++++++++++++++++++

********************************************

Резултат с изображение за мая поповаadmin – Мая Попова – 2011

НЯМАМ СПОСОБНОСТИ НА ЯСНОВИДКА, ГАДАТЕЛКА И ЕКСТРАСЕНС + НИКОГА НЕ СЪМ ИМАЛА…
… ОСВЕН НЕОБИКНОВЕННОТО + НЕОБЯСНИМО ДАРОВАНИЕ, ДА ПРИЕМАМ СЕИЗМИЧНИ СИГНАЛИ – ДНИ + СЕДМИЦИ + МЕСЕЦИ – ПРЕДИ “СИЛНИТЕ/МНОГО СИЛНИ”  ТРУСОВЕ ПО СВЕТА…
ПРОФЕСИОНАЛНО  – ЕДИНСВЕННО СЪМ БИЛА – САМО ЖУРНАЛИСТ В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ: – РЕПОРТЕР + РЕДАКТОР – МЕЖДУНАРОДНИК – В “ПО СВЕТА И У НАС”  – “ИНФОРМАЦИЯ ” НА Б Н Т + в -“СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ”-на ТОМА ТОМОВ,края на 70те г.  + АВТОРСКОТО МИ КРАТКО 15мин. – ПРЕДАВАНЕ – “НЕУДОБНИ ВЪПРОСИ” – в 21.00 – 1992 – КОЕТО БЕ ПОСРЕШНАТО С ОГРОМЕН ИНТЕРЕС И ЗА ЧАСОВЕ ПОЛУЧИХ НЯКОЛКО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕКЛАМА ОТ ФИРМИ И ТО НА ДАМИ + БЕ КЛАСИРАНО В  “168 ЧАСА”-в рубриката за класация по това време на 1-во или 2-ро място , НО ПО НАРЕЖДАНЕ ОТ ВЪН БЕ СПРЯНО……….
+ За малко работих и в Б Н Р…1984Г. + 1985Г…
I AM NOT + HAVE NEVER BEEN -A “CLAIRVOYANT” + AN “EXTRASENSE/PSYCHIC” + A “FORTTUNE TELER”…
…I ONLY OWN THIS GIFT OF PREDICTING “STRONG/VERY STRONG/GREAT”M.-QUAKES – AROUND OUR BLUE -PLANET EARTH… IN MY PROFESSIONAL LIFE – HAD ONLY BEEN AN INTERNATIONAL  TV – REPORTER + EDITOR – IN the “BULGARIAN NATIONAL TV “/…/
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FOR LATEST UPDATES PLS GO BACK TO THE LAST 2-TWO POSTS OF THE REGION YOU ARE INTERESTED IN…
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

***I can’t name an exact state/city – only Regions – for borders are men’s/macho’s/ war policy, BUT EARTHQUAKES ARE NOT…Earthquakes are GEYA’S POLICY

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
N.E.ASIA-N.W.PACIFIC – JAPAN REG/E.HONSHU – UPDATED – POST dtd-“27.JULY-M-6.9-ALASKA”/title+bottom of post/

 

…+++FORECAST REMINDER : -OF THE REGION OF N.E.ASIA – N.W.PACIFIC – JAPAN REGION/E.Honshu/,CLOSE – in – POST -dtd- “-23.JUNE” – STILL VALID -1-8-14…AUGUST/last ind-1.AUGUST-of”STRONG”M..earthquake/

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BULGARIA+BORDER REGION-W.,S.W.of SOFIA

+++ НОВО СЕИЗМИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗРАЗИ В СЕРИЯ ОТ 2-3 ТРУСА със “СЛАБ”М.- 4.5-4.9 – за райна най-общо Ю.З.-Ц.З. БЪЛГАРИЯ – или в НЕПОСР.ПОГРАНИЧНА БЛИЗОСТ – в ПЕРИОДА НА – 8-31.АВГУСТ-1-17-30.СЕПТЕМВРИ…- най-общо западно-югозападно от София-неопасни-НЕ допускам/според анализа на инд.ми/-тpусовете да надвишат-M.4.5+4.9-5.0″/индикации – на -8ми+14.АВГУСТ…/

***I can’t name an exact city/state – only Regions – for borders are men’s/macho’s/ war policy, BUT EARTHQUAKES ARE NOT…Earthquakes are GEYA’S POLICY

About The Author

Comments

Leave a Reply