-ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА – LIMITATION OF LIABILITY /…/ – MAGNITUDES – On PLANETARY SCALE:-only-"STRONG/VERY STRONG"M.-are included >5.5R.->6.0R->7.0->8.0.. –

ТУК ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ СЕ ОСНОВАВА ИЗЦЯЛО НА ДОБРОВОЛНИ И ДОБРОНАМЕРЕНИ НАЧАЛА . ПРОГНОЗИТЕ ЗА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ В ПЛАНЕТАРЕН МАЩАБ СЕ БАЗИРАТ ИЗЦЯЛО НА МОИ СПЕЦИФИЧНИ ЧИСТО ФИЗИЧЕСКИ УСЕЩАНИЯ ОТ ТАКА ДА СЕ КАЖЕ БИОСЕНЗОРЕН ТИП ,КОИТО СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ БАЗИРАЩ СЕ ВЪРХУ 20 ГОДИШНО САМОНАБЛЮДЕНИЕ ТРАНСФОРМИРАМ В ПРОГНОЗИ КОИТО СА БЕЗ АЛТЕРНАТИВА В ИНТЕРНЕТ Т.Е. РАЗГЛЕЖДАМ СЕБЕ СИ КАТО ЕДИН ВИД БИОСЕНЗОР НА ПРЕДСТОЯЩА СЕИЗМИЧНА АКТИВНОСТ ЗА КОЕТО НАУКАТА ДЪЛЖИ ОБЯСНЕНИЕ…ТАЗИ МОЯ ДЕЙНОСТ НЯМА НИЩО ОБЩО С ГАДАТЕЛСТВО, ЯСНОВИДСТВО И ЕКСТРАСЕНСТВО,КАКВИТО ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ,ПРАКТИКА И СТАТУТ НЕ ПРИТЕЖАВАМ.
ПУБЛИКУВАНИТЕ МИ ПРОГНОЗИ ЗА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ СА ИЗЦЯЛО НА ДОБРА ВОЛЯ И СА ОГРАНИЧЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕДИН ЧОВЕК ДА ПИШЕ И ПУБЛИКУВА ЗА МНОГОЧИСЛЕНИТЕ СЕИЗМИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В СВЕТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ДЕНОНОЩИЕТО.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИ ПОЛЗВАНЕТО на блога:
С цел точното ви информиране,преглеждайте целите постове – ПРОГНОЗИТЕ в блога,са изцяло авторски и ИЗГОТВЯНЕТО им е един сложен,времеемък и тежко отговорен за сам човек процес ,респективно отдайте дължимото им внимание,т.е.малко повече от времето ,което отделяте за разглеждането на каталог или друга справочна литература –

LIMITATION OF LIABILITY FOR PUBLICATIONS IN THIS BLOG…
I PUBLISH HERE SHORT-TERM FORECASTS,/with time period of a week and not longer than month and a half/ OF STRONG SEISMIC ACTIVITY:

-On PLANETARY SCALE:-only-“STRONG/VERY STRONG” >5.5R.->6.0R->7.0->8.0..

-For BULGARIA&ROMANIA – FORECASTS INCLUDE SMALL TREMORS of “light&felt”M.> 2.0R.->2.5R -<5.0. – .. NEIGHBORING REGIONS of BORDERING STATES of BULGARIA – “LIGHT/MODERATE”M.-ARE ALSO INCLUDED… – IT HAS NOTHING TO DO WITH FORTUNE TELLING , CLAIRVOYANCE or SOOTHSAY OF WHICH I have NO ENLIGHTENMENT, KNOWLEDGE and PROFESSIONAL STATUS..I JUST HAVE an anusual talent/gift which I give on a good will basis to YOU. THE FORECASTS PUBLISHED HERE ARE LIMITED by PHYSICAL CAPABILITY of ONE person TO POST for MULTIPLE SEISMIC EVENTS in the WORLD AT ANY TIME OF THE DAY. ВСИЧКО НАПИСАНО В ТОЗИ БЛОГ се основава върху КРАТКОСРОЧНИЯТ ТИП ПРОГНОЗА,която по стандарти определени от самите специалисти,сеизмолозите е с период на сбъдваемост от една седмица до-месец и половина. Аз самата попаднах на две успешни такива направени в рамките на една година от GNFE посочен в предишен Пост за сравнение,които поразително напомнят моите.А именно:Не съдържат име на населено място.Вероятните епицентрове са описани с помоща на географски райони,области,държави и посоки като ориентир. Като параметър на сеизмичната прогноза,ИМЕТО на НАСЕЛЕНОТО МЯСТО застрашено от предстоящо земетресение,присъства само в прогнозите от СРЕДНОСРОЧЕН и ДЪЛГОСРОЧЕН тип,където обаче показателят ВРЕМЕ,поради своята разтегливост в рамките на 5-10-50 години напред,на практика липсва. Everything written in this blog is based on short-term forecast, according to standards set by the specialists themselves, seismologists with a time period from one week to two months. I came across two successful short-term forecasts made within one year by GNFE the Institute referred to bellow and which bears a striking resemblance to the forecasts I am doing.The name of the village does not exist.The possible epicenters are described with the help of geographical regions, districts, states and directions as a guide. As a parameter in the seismic forecast,name of the settlement threatened by impending earthquake is only present in the forecasts of medium and long type, where the indicator time due to its extensibility within 5-10-50 years is virtually absent.

One Response to “-ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА – LIMITATION OF LIABILITY /…/ – MAGNITUDES – On PLANETARY SCALE:-only-"STRONG/VERY STRONG"M.-are included >5.5R.->6.0R->7.0->8.0.. –”

Leave a Reply to mac cosmetics wholesale canada Excellent Quality